FICB Bekwaamverklaring

Procedure bekwaamverklaren FICB Dijklander Ziekenhuis

Stappenplan

 1. Bestudeer de NVSHA richtlijn FICB en het Dijklander Protocol FICB en het LAST protocol
 2. Doe de FICB theoretische toets (16 vragen)
  1. Neem hiervoor contact op met Vincent Rietveld en laat Vincent Rietveld (of vakgroeplid namens hem) de toets afnemen en nakijken.
  2. Maximaal 2 fouten is voldoende.
 3. Indien voldoende voor de toets vervolg met stap 4:
 4. Voer onder supervisie minimaal 10 FICB’s uit, zorg voor OSATS hiervan
 5. Bij minimaal 10 FICB’s onder supervisie (gedocumenteerd met een excellijst en minimaal 5 OSATS) kom je in aanmerking voor een bekwaamverklaring.
 6. Vraag bekwaamverklaring aan bij Vincent Rietveld (voldoende voor theoretische toets, 5 OSATS en 10 gesuperviseerde echogeleide FICB’s)
 7. Na bekwaamverklaren kan op niveau 4 de FICB zelfstandig uitgevoerd worden.